Zásady zpracování osobních údajů


Zásady zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů ve společnosti Českomoravská realitní, a.s.. 

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.


 Zpracovávání osobních údajů dle GDPR