Poučení spotřebitele


Poučení spotřebitele

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Českomoravská realitní, a.s.

Poučení spotřebitele